Till startsidan

PRO fallolyckor

Varje år inträffar ungefär 3 000 dödsolyckor i Sverige. Två tredjedelar av dödsolyckorna gäller äldre och hälften är orsakade av fall. Det var bakgrunden till att PRO, SKPF och SPF Seniorerna genomförde projektet ”Bättre tänka efter före”. Projektet handlar om förebyggande arbete och information om olyckor, och för föreläsare togs det fram en broschyr om äldres säkerhet och hur man kan undvika onödiga olyckor i vardagen.

  • Formgivning
  • Original