Till startsidan

Facket på väg

LOs ungdomsorgan verkar för ungas rättigheter på den svenska arbetsmarknaden. I projektet ’Facket på väg’ finns lokala ambassadörer på plats ute i landet och gör arbetsplatsbesök för att undersöka och informera unga och nyanlända om den svenska arbetsmarknaden. För att underlätta detta arbete togs en webbaserad applikation fram där man kan rapportera och samla in statistik från besöken.

  • Strategi
  • Formgivning