Till startsidan

MaxFastigheter

Fastighetsföretaget MaxFASTIGHETER äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i Mellansverige, och de ville utveckla sin finansiella information genom kvartalsrapporter, bokslutskommunikéer och årsredovisningar.

  • Formgivning
  • Original