Till startsidan

LO Ung.se

LOs ungdomsorgan verkar för ungas rättigheter på den svenska arbetsmarknaden. När deras årliga sommarkampanj skulle skapas behövdes även webbsidan ung.lo.se uppdateras för att svara upp på kampanjen och fungera som en informationskälla. Trots att besökarna sen lansering har blivit betydligt fler har trycket på LO’s hjälptelefon minskat med 23%. Detta tack vare att de nu enkelt hittar svaren på deras frågor. Jag ansvara även för att förvalta webbsidan genom uppföljning och uppdateringar.

  • Strategi
  • Formgivning
  • Innehåll
  • Uppdatering